Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 26. srpna 2009.

26.08.2009 18:58

Zápis ze schůze finančního výboru obce Slepotice, konané dne 26. srpna 2009.

 

Přítomni: členové finančního výboru                  

Program: 1. Hospodaření obce k 30. 6. 2009

          2. Hospodaření MŠ k 30. 6. 2009

          3. Organizační záležitosti

     

 1. Bylo projednáno hospodaření obce za I. pololetí roku 2009. Příjmy byly ve

    výši 2.096.786,42 Kč, výdaje 2.279.953,51 Kč. Na účtu u KB bylo 993.260,65

    Kč a pokladní hotovost činila 152.626,- Kč.

 

 2. Účetní mateřské školy přeložila hospodaření MŠ k 30. 6. 2009. Příjmy činily

    489.799,75 Kč, výdaje 473.720,71 Kč, zisk byl ve výši 16.079,04 Kč. Na

   běžném účtu k uvedenému datu bylo 98.469,40 Kč a pokladně bylo 9.689,- Kč.

 

 3. Z důvodu navýšení počtu dětí v mateřské škole je nutné provést stavební

    úpravy a dokoupit vybavení. V kuchyni je nutná nová kuchyňská linka a

    doplnit nádobí. V herně dokoupit stolky, židle a nábytek na hračky. Dokoupit

    matrace polštáře a povlečení. Obec uvolní z rozpočtu částku 200.000,- Kč.

 

   Ohledně dopravy dětí do školy ze Sezemic byl zajištěn dopravce pan Kozubek.

    Cena dopravy za měsíc byla dohodnuta na 15.000,- Kč, 50% bude přefakturováno

    Městu Sezemice.

 

    Účetní vypracovala rozpočtovou změnu č. 2, kterou se upravuje rozpočet

    v příjmech ve výši 437.800,- Kč a ve výdajích ve výši 637.800,- Kč. Rozdíl

    bude čerpán z finančních prostředků na účtu.

 

    TJ Sokol Slepotice požádal o úhradu faktury za zhotovení mříží k šatnám

    na hřišti.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl