VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA - Městská policie Sezemice bude zajišťovat veřejný pořádek na území obce

24.09.2012 12:55

Celou veřejnoprávní smlouvu je možné stáhnout zde Smlouva policie.pdf (1,7 MB)

Předmět smlouvy

V souladu s $3 a odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějšich předpisů bude Mestská policie Sezemice ( dále jen ,,městská policie") vykonávat úkoly na úseku zajišťování místních záležitostí veřejného přádku (dále jen ,,úkoly") na území obce Slepotice, v rozsahu vymezeném touto smlouvou.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl