Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 9/2009

20.10.2009 08:40

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 20. října 2009 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
   1. program zasedání
   2. zapisovatele zasedání 
  3. ověřovatele zápisu
   4. návrhovou komisi na usnesení 
   5. pro mateřskou školu Slepotice výjímku z počtu žáků na 28 žáků 6. úhradu materiálu na zhotovení kulis pro divadelní klub            

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
   1. zprávu o změně školského zákona a dodatku zřizovací listiny pro mateřskou školu Slepotice  

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl