Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 8/2007

15.08.2007 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. hospodaření Obce Slepotice k 30. 6. 2007
 5. rozpočtové opatření č. 7/2007
 6. rozpočtové opatření č. 8/2007
 7. obecně veřejnou vyhlášku Obce Slepotice č. 3/2007
 8. smlouvu s Telefonica O2 o věcném břemeni na umístění veřejné telefonní stanice na budovu hasičské zbrojnice
 9. připojit se ke Smlouvě obcí a měst proti daňové diskriminaci

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu o hospodaření Mateřské školy Slepotice k 30. 6. 2007
 2. zápis z řádné valné hromady Lesního družstva Vysoké Chvojno
 3. protokol o kontrole pojistného provedeného okresní správou sociálního zabezpečení

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. místostarostovi Romanu Palatovi zajistit novou přílohu ke smlouvě s Telefonica O2 na přemístění veřejné telefonní stanice
 2. místostarostovi Romanu Palatovi zajistit projektanta na opravu elektrického vedení veřejného osvětlení
 3. zastupitelům zajistit nabídky na vymalování přísálí kulturního domu

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl