Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 7/2010

28.07.2010 11:21

  ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 25. srpna 2010


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:


 

1. program zasedání

2. zapisovatele zasedání

3. ověřovatele zápisu

4. návrhovou komisi na usnesení

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:


 

1. hospodaření obce k 30. 6. 2010

2. hospodaření MŠ k 30. 6. 2010

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl