Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 7/2009

26.08.2009 08:36

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 26. srpna 2009 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
   1. program zasedání
   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
   3. návrhovou komisi na usnesení
   4. rozpočtovou změnu č. 2 
   5. dopravce dětí do MŠ Slepotice pana Kozubka
   6. úhradu dopravy dětí ve výši 50 % nákladů z rozpočtu obce
   7. bezplatný pronájem zasedací místnosti paní Janě Bořkové na oslavu 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
   1. informaci o provozu mateřské školy ve školním roce 2009/2010

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl