Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 7/2008

10.01.2009 15:31

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 25. června 2008 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
    1.     program zasedání
    2.     zapisovatele a ověřovatele zápisu
    3.     návrhovou komisi na usnesení
    4. plán práce zastupitelstva na II. pololetí
    5. nákup profesionální sekačky v ceně 34.000,- Kč
    6. rozpočtové opatření č. 1
    7. rozpočtové opatření č. 2
    8. nákup pozemku č. 523/2 v k. ú. Slepotice o výměře 2478 m2 od Ing. Zbyňka Tučka a Ireny Tučkové za cenu 7,11 Kč/m2
    9. úhradu za el. energii v MŠ Slepotice ve výši 32.000,- Kč
    10. zhotovení stojanů na kola na koupaliště
    11. se zhotovením informačních tabulí na koupaliště
    12. s umístěním informačních tabulí pana Ing. Pekáče v obci
    13. příspěvek na tombolu základní škole Moravany ve výši 1.000,-Kč na rozloučení žáků 9. tříd
    14. zapůjčení pingpongového stolu paní Kaplanové
    15. zapůjčení 90 stolů z vybavení KD stolů na šachový turnaj do Pardubic firmě Pamako Pardubice panem Vávrou

Obecní zastupitelstvo ukládá:
    1. starostce paní Bořkové a paní Formanové jednat s vlastníky pozemkové parcely č. 523/2 v k. ú. Slepotice o jejím odprodeji a v případě prodeje sepsáním smlouvy
    2. panu Palatovi a paní Bořkové jednat s firmou Bazénservis Týniště nad Orlicí na zhotovení projektové dokumentace na celkovou rekonstrukci koupaliště

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl