Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 6/2010

28.06.2010 11:20

  ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 30. června 2010


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:


 

1. program zasedání

2. zapisovatele zasedání

3. ověřovatele zápisu

4. návrhovou komisi na usnesení

5. výši vstupného a permanentních vstupenek na koupališti

6. výběrčí vstupného na koupališti

7. plán práce zastupitelstva na II. pololetí roku 2010

 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:


 

1. pana Palatu k výběru způsobu vytápění na sále a ve vinárně

kulturního domu a k zajištění výběrového řízení na dodavatele

topení

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl