Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 6/2007

23.05.2007 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. rozpočtové opatření č. 5/2007
 5. nabídku firmy GENE, s. r. o. na výměnu oken v sále KD
 6. pověření místostarosty pana Romana Palaty k zastupování Obce Slepotice k jednání na Magistrátu města Pardubice, odboru územního plánování, ohledně vypracování územního plánu
 7. náhradu za použití obecního minibusu pro občany obce v mimořádných případech ve výši Kč 8,20 za 1 km
 8. zvýšení pokladního limitu na Kč 150 000,–

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. místostarostovi obce panu Palatovi jednat s firmou GENE, s. r. o. o výměně oken v přísálí kulturního domu
 2. zastupiteli obce panu Stoklasovi zorganizovat čištění koupaliště
 3. místostarostovi obce panu Palatovi k zjištění cenových nabídek na výměnu linolea v kulturním domě

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu ověřovatele zápisu z minulého zasedání
 2. zprávu o činnosti Městské policie Dašice
 3. informace o stavu přípravy budování vodovodu v naší obci
 4. informaci o schválení obecním zastupitelstvem města Dašice veřejnoprávní smlouvy na činnost městské policie v naší obci
 5. informaci o schválení obecním zastupitelstvem města Dašice veřejnoprávní smlouvy na řešení přestupků v naší obci
 6. zprávu předsedkyně kulturní komise o připravované akci v rámci oslav Mezinárodního dne dětí.
 7. zprávu SDH o probíhajících soutěžích

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl