Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 6/2009

29.07.2009 08:32

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 29. července 2009 

Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
   1. program zasedání
   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
   3. návrhovou komisi na usnesení
   4. provedení stavebních úprav a oprav a doplnění vybavení v MŠ Slepotice ve výši 200.000,- Kč 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
   1. zprávu o hospodaření obce k 30. 6. 2009
   2. zprávu o hospodaření mateřské školy k 30. 6. 2009
   3. informaci o novele zákona o pozemních komunikacích o odpovědnosti vlastníků místních komunikací a chodníků za jejich údržbu  

 Obecní zastupitelstvo pověřuje:
   1. starostku a ředitelku mateřské školy jednáním s Městem Sezemice ohledně dopravy dětí do MŠ a výběrem dopravce

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl