Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 5/2009

24.06.2009 08:30

 ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 24. června 2009

Obecní zastupitelstvo schvaluje:  

   1. program zasedání
   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
   3. návrhovou komisi na usnesení
   4. plán práce zastupitelstva obec na II. pololetí roku 2009 
   5. paní Věru Kličkovou jako výběrčí vstupného na koupališti   
   6. vyřazení některého zařízení kuchyně KD a opravu podlahy 
   7. opravu vstupní verandy u mateřské školy
   8. úhradu za úpravu veřejného prostranství před svým domem v maximální výši 250,- Kč/m2 za materiál a pouze na obecním pozemku
   9. zhotovení nového nábytku do kanceláře OÚ

Obecní zastupitelstvo pověřuje: 

   1. pana Palatu zajistit výběrové řízení na dodavatele plastových oken v MŠ Slepotice

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl