Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 5/2008

10.01.2009 15:11

 Ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 14. května 2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
    1.     program zasedání
    2.     zapisovatele a ověřovatele zápisu
    3.     návrhovou komisi na usnesení

Obecní zastupitelstvo ukládá:
    1
. svým členům projednat investování výstavby vodovodu na schůzi zastupitelstva dne 21. 5. 2008

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl