Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 4/2009

27.05.2009 08:28

 

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 27. května 2009 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:  

   1. program zasedání
   2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
   3. návrhovou komisi na usnesení
   4. rozpočtovou změnu č. 1 ve výši 132.000,- Kč
   5. rozpočtový výhled Obce Slepotice na rok 2010 - 2014
   6. vnitřní mzdový předpis č. 1/2009
   7. pronájem kiosku na koupališti panu Ing. Pekáčovi
   8. výši vstupného a permanentek na koupališti
   9. paní Věru Kňavovu ředitelkou mateřské školy ve Slepoticích  od 18. 7. 2009

Obecní zastupitelstvo ukládá: 

   1. starostce p. Bořkové zajistit potřebnou dokumentaci související se jmenováním ředitelky MŠ Slepotice

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl