Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 4/2007

19.03.2007 00:00
 1. ZO schvaluje program zasedání.
 2. ZO bere na vědomí zprávu ověřovatele zápisu z minulého zasedání.
 3. ZO schvaluje zapisovatele a ověřovatele zápisu dnešního zasedání.
 4. ZO schvaluje návrhovou komisi na usnesení.
 5. ZO bere na vědomí informace zástupce ČEZ.
 6. ZO bere na vědomí informace zástupce firmy GTT.
 7. ZO schvaluje smlouvu č. HPUU/1404/1986 o bezúplatném převodu nemovitosti č. 542/2 od České republiky, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.
 8. ZO schvaluje žádost o poskytnutí dotace pro SDH ve výši 13 000 Kč.
 9. ZO bere na vědomí inventarizaci majetku Svazku obcí Loučná.
 10. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 1/2007 ve výši 60 000 Kč.
 11. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 2/2007 ve výši 6 000 Kč.
 12. ZO schvaluje rozpočtové opatření obce č. 3/2007 ve výši 260 000 Kč.
 13. ZO bere na vědomí informace o úklidu veřejných prostranství a údržbě zeleně v obci a o veřejně prospěšných pracích.
 14. ZO bere na vědomí informaci Policie ČR ohledně přestupku.
 15. ZO schvaluje nákup účelového dodávkového auta.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl