Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 3/2008

26.03.2008 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. vnitřní platový předpis FIN 3/2008
 5. výběrové řízení na pronájem kiosku na koupališti
 6. rekonstrukci kuchyně v kulturním domě
 7. úhradu ohňostroje na rej čarodějnic 30. 4. 2008
 8. úhradu odměn pro soutěžící družstva dětí při soutěži v požárním sportu dne 19. 4. 2008 ve Slepoticích
 9. zrušení schváleného rozhodnutí o uložení datového kabelu
 10. příspěvek ve výši Kč 2 000,– do pokladny okrsku č. 9 SDH Moravany
 11. zadání zakázky na zhotovení reklamních předmětů obce
 12. nákup regálů a prodejního pultu od paní Kličkové za cenu Kč 2 800,–

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. upozornění Policie ČR o přestupku týkající se čp. 8 Slepotice
 2. bere na vědomí závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2007

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl