Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 3/2007

19.02.2007 00:00
 1. ZO schvaluje program zasedání.
 2. ZO bere na vědomí zprávu ověřovatele zápisu z minulého zasedání.
 3. ZO schvaluje ověřovatele zápisu dnešního zasedání.
 4. ZO schvaluje návrhovou komisi na usnesení.
 5. ZO schvaluje zápis do obecní kroniky za rok 2006, tak jak byl přednesen paní Sochovou, kronikářkou obce.
 6. ZO schvaluje odměnu za zápis za rok 2006 do obecní kroniky pro kronikářku p. Sochorovou ve výši 3 000 Kč hrubého.
 7. ZO schvaluje uzavření smlouvy s akciovou společností MORAS Moravany o zimní údržbě místních komunikací na dobu určitou 1. 1. 2007–31. 12. 2010.
 8. ZO bere na vědomí vyčištění a skácení jehličnatých stromů u Kličkových.
 9. ZO schválilo směrnice pro poskytování závodního stravování FIN 3/2007 na obědy zaměstnanců obce.
 10. ZO schválilo vnitřní platový předpis FIN 1/2007 – platy zaměstnanců obce a odměny zastupitelů.
 11. ZO schvaluje nákup elektrického sporáku zn. MORA pro Mateřskou školu Slepotice.
 12. ZO bere na vědomí zprávu o stavu akce výstavba vodovodu v obci pro rok 2007.
 13. ZO bere na vědomí dopis paní Bartoníčkové ohledně pokácení vzrostlých smrků před jejím domem na obecním pozemku.
 14. ZO schvaluje petici proti diskriminaci obyvatel venkova organizovanou Spolkem pro obnovu venkova ČR.
 15. ZO bere na vědomí informaci paní Fišerové z Lipce o stavu místní Komunikace.
 16. ZO ukládá panu Palatovi a Stoklasovi vypracování smlouvy na údržbu veřejného osvětlení.
 17. ZO schvaluje snížení poplatku ze vstupného z plesu z 10 % na 5 % pro Myslivecké sdružení Moravany–Slepotice.

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl