Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 2/2007

01.02.2007 00:00
  1. ZO schvaluje rozpočet obce Slepotice na rok 2007 jako vyrovnaný, kdy příjmy a výdaje jsou ve výši 3 445 300 Kč.
  2. ZO zplnomocňuje starostku paní Janu Bořkovou a místostarostu pana Romana Palatu k zastupování obce na valných hromadách Lesního družstva Vysoké Chvojno a akciové společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice.

—————

Zpět



webmaster Martin Vencl