Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 11/2008

20.01.2009 21:54

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 26. listopadu 2008

Obecní zastupitelstvo schvaluje:
    1. program zasedání 
    2. zapisovatele a ověřovatele zápisu 
    3. návrhovou komisi na usnesení 
    4. rozpočtové opatření č. 6/2008 
    5. peněžní dar české abilympijské asociaci ve výši 1.000,- Kč 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:
    1. návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná 
    2. návrh rozpočtu Obce Slepotice

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl