Usnesení ze zasedání ZO Slepotice č. 11/2007

21.11.2007 00:00

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele a ověřovatele zápisu
 3. návrhovou komisi na usnesení
 4. návrh projektu pro provozování a financování Obecní policie v rámci Svazku obcí Loučná
 5. vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2007 o zrušení hřbitovního poplatku
 6. vydání obecně závazné vyhlášky č. 2/2007 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných tanečních zábav, diskoték a jiných kulturních podniků k zajištění veřejného pořádku
 7. zaplacení pronájmu sálu a energií pro valnou hromadu SDH
 8. zaplacení všech nákladů spojených s pořádáním adventních koncertů, které organizuje kulturní komise OÚ
 9. poslat České abilypijské asociaci částku Kč 1 000,–

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. návrh rozpočtu Svazku obcí Loučná
 2. zprávu z jednání na Pardubickém kraji ohledně dotací
 3. zprávu z jednání na Úřadě práce v Pardubicích
 4. návrh rozpočtu obce na rok 2008

Obecní zastupitelstvo ukládá:

 1. p. Barvovi a p. Šudrychovi připravit podklady pro žádost na dar pro obec dřeva od Lesního družstva Vysoké Chvojno

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl