usnesení ze zasedání č.9/2015

26.10.2015 22:57

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. hospodaření mateřské školy k 30. 9. 2015 – všemi hlasy

6. hospodaření obce k 30. 9. 2015 – všemi hlasy

7. rozpočtovou změnu č. 3 – všemi hlasy

8. návrh rozpočtu obce na rok 2016 – všemi hlasy

9. smlouvu na poskytnutí účelové investiční dotace ve výši

240.000,- Kč na akci „Slepotice – kanalizace a ČOV –

dokumentace pro stavební a územní řízení – všemi hlasy

10. pro Povodí Labe prodloužení povolení mimořádné manipulace

v nádrži Slepotice do 31. 12. 2016 - všemi hlasy

11. kupní smlouvu na zhotovení tabulí s označením obce – všemi

hlasy

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informaci o stavebních pracích v obci, finanční situaci a

připravovaných kulturních akcích

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl