usnesení ze zasedání č. 9/2014

16.12.2014 08:26

 

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. rozpočet na rok 2015 – všemi hlasy      

 6. plán práce ZO na I. pololetí roku 2015 – všemi hlasy

 7. dodatek k veřejnoprávní smlouvě č. 1. o městské policii

                     Svazku obcí Loučná - všemi hlasy

 8. zabezpečení MŠ – všemi hlasy

 9. záměr RWE a REKO RS Slepotice – všemi hlasy

10. příspěvek ve výši 500,- Kč pro Českou abilympijskou asociaci -

    všemi hlasy

11. pokácení stromu na pozemku č. 1/6 v obci Lipec – všemi hlasy

12. pokácení stromu na obecním pozemku u č.p. 2 – všemi hlasy

13. pro jednotku SDH smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční        

    dotace ve výši 2.800,- Kč – všemi hlasy

14. každé poslední pondělí v měsíci od 18. hod bude zasedání ZO -   

    všemi hlasy

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

               1. informaci o možnostech stavebních úprav v MŠ – všemi hlasy

 

 

    Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

       1. starostku schválením rozpočtové změny č. 4 – všemi hlasy

 

          

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl