usnesení ze zasedání č. 9/2013

25.09.2013 00:00

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. rozpočtovou změnu č. 3 – všemi hlasy                 

   6. smlouvu s ČEZ Distribuce o zřízení věcného břemene na parcele

      č. 127/1 v katastrálním území Bělešovice na zařízení

      distribuční elektrizační soustavy k nemovitosti na pozemku

      č. 55/7 – všemi hlasy

     

 

      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

   1. informaci o převodu pozemků ve vlastnictví státu v

      obci Nové Holešovice

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl