Usnesení ze zasedání č. 9/2012

31.10.2012 10:30

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 31. října 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

  1. program zasedání
  2. zapisovatele zasedání
  3. ověřovatele zápisu
  4. návrhovou komisi na usnesení
  5. novým nájemcem restaurace v kulturním domě pana Petra Kopečného
  6. nájem z bytu v kulturním domě ve výši 2.500,- Kč za měsíc bez poplatků a energií s kaucí ve výši tří měsíčních nájmů
  7. navržený záměr o odprodeji podílu obce na pozemku č. 551 v katastrálním území Bělečko Lesnímu družstvu Vysoké Chvojno

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

  1. zprávu o hospodaření mateřské školy ke dni 30. 9. 2012
  2. zprávu starostky o prováděných pracech na veřejném osvětlení a v kulturním domě
  3. zprávu starostky o pracovnících z úřadu práce

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl