Usnesení ze zasedání č. 9/2011

14.12.2011 09:53

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 14. prosince 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

  1. program zasedání
  2. zapisovatele zasedání
  3. ověřovatele zápisu
  4. návrhovou komisi na usnesení
  5. rozpočet obce na rok 2012 ve výši 3.999.200,- Kč jako vyrovnaný
  6. navýšení pokladního limitu na 200.000,- Kč
  7. nákup nové rozhlasové ústředny
  8. plán práce zastupitelstva obce na I. pololetí r. 2012

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

  1. starostku nákupem nové rozhlasové ústředny

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl