usnesení ze zasedání č.8/2015

21.09.2015 22:11

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. hospodaření Svazku obcí Loučná k 30. 6. 2015 – všemi hlasy

6. hospodaření MŠ k 30. 6. 2015 – všemi hlasy

7. rozpočtové opatření č. 2/2015 Svazku obcí Loučná – všemi

hlasy

8. bezplatný převod investičního majetku, na který byla

Poskytnuta dotace ze Svazku obcí Loučná, na obec – všemi

hlasy

9. že obec Slepotice, jako podílový spoluvlastník lesního

pozemku Lesního družstva Vysoké Chvojno p. p. č. 6956/3 o

výměře 31 m2 v k. ú. Holice, nemá námitek k prodeji

nemovitosti – chaty ev.. 39 stojící na tomto pozemku třetí

osobě a předkupní právo nevyužije – všemi hlasy

10. zakoupení nových vitrín – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

 

 

1. zřízení kamerového systému v obci – všemi hlasy

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl