Usnesení ze zasedání č. 8/2012

26.09.2012 10:22

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 26. září 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

  1. program zasedání
  2. zapisovatele zasedání
  3. ověřovatele zápisu
  4. návrhovou komisi na usnesení
  5. smlouvu o poskytnutí dotace na zpracování projektu na na splaškovou kanalizaci pro obec Slepotice ve výši 245.000,- Kč

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

  1. hospodaření mateřské školy k 30. 6. 2012
  2. informaci o ukončení nájmu restaurace a bytu v kulturním domě a nebytového prostoru na koupališti
  3. informaci o volbách do zastupitelstva Pardubického kraje

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl