Usnesení ze zasedání č. 8/2011

30.11.2011 11:39

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 30. listopadu 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání 
 2. zapisovatele zasedání 
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení 
 5. příkaz k inventarizace a složení inventarizační komise 
 6. změny směrnice o cestovních náhradách a osobu odpovědnou za povolování a schvalování cestovních příkazů 
 7. změnu směrnice na odepisování majetku 
 8. kácení stromu na obecním pronajatém pozemku 
 9. prodej sekacího traktoru za cenu nabídky pana Kosteleckého 
 10. návrh rozpočtu na rok 2012

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí

 1. hospodaření obce k 30. 9. 2011

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl