usnesení ze zasedání č. 7/2016

30.08.2016 16:48

U S  N E S E N Í

 

Č. 7/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 29. srpna 2016

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. žádost o svícení veřejného osvětlení celou noc – pěti hlasy

6. rozpočtovou změnu č. 2 – všemi hlasy

7. hospodaření školky k 30. 6. 2016 – všemi hlasy

8. hospodaření obce k 30. 6. 2016 – všemi hlasy

9. žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na opravu chodníků

v obci Slepotice – všemi hlasy

10. záměr o prodeji pozemků v k. ú. Bělešovice p. č. 29/4 a 21/5

za stanovených podmínek – všemi hlasy

11. záměr o prodeji pozemků v k. ú. Slepotice p. č. 51/1, 515/2 a 491/34 za stanovených podmínek – všemi hlasy

12. záměr o prodeji pozemku v k. ú. Lipec u Slepotic p. č. 560/4 za stanovených podmínek – všemi hlasy

13. vydání záměru o prodeji pozemku v k. ú. Slepotice p. č. 552/2

za stanovených podmínek – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. informaci o jednání s majitelem S firmy panem Ing. Ulrichem k

získání dotací ohledně odpadů

2. informaci o jednání starostky s obcí Moravany ohledně hloubkové

kanalizace    

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl