usnesení ze zasedání č. 6/2014

01.08.2014 07:40

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. hospodaření obce k 30. 6. 2014 – všemi hlasy

 6. hospodaření mateřské školy k 30. 6. 2014 – všemi hlasy

 7. smlouvu s Krajskou knihovnou Pardubice o sdružování finančích

    prostředků na nákup knih do výměnného fondu – všemi hlasy

 8. výměnu digestoře v mateřské škole na náklady obce – všemi hlasy

 9. svedení dešťové vody do země na hřbitově – všemi hlasy

10. úhradu nákladů do výše 3.000,- Kč na program pro děti na táboře

    v Horním Jelení – všemi hlasy

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

               1. právní rozbor obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 – všemi hlasy

 

 

    Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

       1. úhradu a zabudování myčky v mateřské škole na náklady obce –

          všemi hlasy

  

   

    Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

       1. starostku jednáním o uvolnění pozemků pro I. etapu bytové

          výstavby – všemi hlasy

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl