usnesení ze zasedání č. 6/2013

12.06.2013 00:00

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. rozpočtovou změnu č. 2 – všemi hlasy     

   6. plán práce ZO na II. pololetí roku 2013 – všemi hlasy     

   7. doplatit veřejnou povodňovou sbírku z obecního rozpočtu do

      výše 50.000,- Kč a použít na nákup elektrospotřebičů pro obec

      Rudník – všemi hlasy

   8. pronájem místnosti v suterénu kulturního domu – všemi hlasy          

   9. nákup sporáku do kuchyně mateřské školy – všemi hlasy

  10. úhradu mikin pro SDH ve výši 5.000,- Kč – všemi hlasy

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl