Usnesení ze zasedání č. 7/2011

26.10.2011 11:37

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 26. října 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání
 2. zapisovatele zasedání 
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení 
 5. hospodaření mateřské školy k 30. 9. 2011 
 6. vnitřní předpis o inventarizaci 
 7. prodej pozemku č. 691 o výměře 45 m2 ve Slepoticích u domu čp. 64 jeho majitelům za stanovených podmínek

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. zprávu o zaměstnancích a pracovnícíh z úřadu práce 
 2. informaci o stavu oprav vjezdů a místních komunikací 
 3. zprávu o výsledcích kontroly z úřadu práce

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. paní Bořkovou jednáním s majiteli čp. 64 ohledně odprodeje pozemku

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl