Usnesení ze zasedání č. 6/2011

31.08.2011 11:35

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 31. srpna 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání 
 2. zapisovatele zasedání 
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení 
 5. rozpočtovou změnu č. 2 
 6. navýšení příspěvku pro mateřskou školu o 4.000,- Kč 
 7. navýšení odměny paní účetní 
 8. nákup nové traktorové sekačk

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. hospodaření mateřské školy k 30. 6. 2011 
 2. informaci o provozu mateřské školy pro školní rok 2011/2012 
 3. informaci o pracovnících z úřadu práce

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl