usnesení ze zasedání č. 5/2015

26.05.2015 07:59

 

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy    

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. hospodaření obce k 31. 3. 2015 – všemi hlasy

 6. hospodaření mateřské školy k 31. 3. 2015 – všemi hlasy

 7. dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. 1600/2009 se Službami města

    Pardubice – všemi hlasy

 8. další pokračování plnění uzavřené smlouvy na mapový portál s

    firmou Geosense – všemi hlasy

 9. výběr Vodárenské společnosti Chrudim a. s. na zpracování

    projektové dokumentace na kanalizaci, včetně stavebního

    povolení a územního řízení – všemi hlasy    

10. opravu stánku na občerstvení u požární nádrže - všemi hlasy

 

 

    Obecní zastupitelstvo odkládá:

 

               1. schválení zavedení kamerového systému v obci všemi hlasy

 

   

    Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

       1. vydání stolního kalendáře pro rok 2016 prostřednictvím Svazku

          obcí Loučná – všemi hlasy

 

   

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl