usnesení ze zasedání č.4/2015

28.04.2015 07:56

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy    

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. hospodaření obce za rok 2014 bez výhrad – všemi hlasy

 6. závěrečný účet obce za rok 2014 bez výhrad - všemi hlasy       

 7. roční účetní závěrku mateřské školy za rok 2014 – všemi hlasy

 8. pronájem parcely č. 119/1 – všemi hlasy

 9. úpravu vjezdu u čp. 18 ve Slepoticích – všemi hlasy

10. finanční příspěvek ve výši 3.000,- Kč pro Dům u Fontány

    v Přelouči - všemi hlasy

11. výzvu subjektům o cenové nabídce na pronájem zemědělských

    pozemků obce – všemi hlasy

12. prodej a pronájem obecních pozemků občanům za stanovené ceny a

    podmínek – všemi hlasy

13. přemístěni kontejnerů a přípravu plochy pro kontejnery – všemi

    hlasy

14. opravu nefunkčního orientačního veřejného osvětlení – všemi

    hlasy

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

               1. zvýšení úplaty za předškolní vzdělávání dětí v mateřské škole

          od školního roku 2015/2016 na částku 150,- Kč – všemi hlasy

       2. smlouvu o opravě zvonu na místním kostele – všemi hlasy

  

    Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

       1. instalaci žaluzií do oken restaurace kulturního domu – všemi

          hlasy

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl