usnesení ze zasedání č.4/2013

24.04.2013 00:00

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. celoroční hospodaření obce za rok 2012 - všemi hlasy

   6. účetní uzávěrku obce k 31. 12. 2012 – všemi hlasy 

   7. závěrečný účet obce za rok 2013 – všemi hlasy

   8. hospodařeí obce k 31. 3. 2013 - všemi hlasy

   9. rozpočtovou změnu č. 1 – všemi hlasy

  10. hospodaření mateřské školy za rok 2012 – všemi hlasy

  11. pronájem restaurace v areálu vodní nádrže za stanovených

      podmínek – všemi hlasy

  12. záměry o směně pozemků pro bytovou výstavbu – všemi hlasy

  13. zhotovení dřevěných prvků do mateřské školy a na dětské

      hřiště – všemi hlasy

  14. úhradu občerstvení a ohňostroje na akci pálení čarodějnic –

      všemi hlasy

      

 

      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

   1. závěrečný účet Svazku obcí Loučná za rok 2012

   2. zprávu o zaměstnancích z úřadu práce

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl