Usnesení ze zasedání č. 4/2011

27.04.2011 11:28

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 27.dubna 2011

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 1. program zasedání 
 2. zapisovatele zasedání
 3. ověřovatele zápisu 
 4. návrhovou komisi na usnesení 
 5. rozpočtovou změnu č. 1 
 6. navýšení kapacity dětí v mateřské škole 
 7. provozní řád sálu a přilehlých prostor v KD 
 8. ceník nájemného a poskytnutých služeb v sále KD

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 1. hospodaření obce k 31. 3. 2011
 2. informaci starostky z úřadu práce

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 1. pana Palatu jednáním s firmou STRABAG ohledně úprav veřejného prostranství v obci

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl