usnesení ze zasedání č. 3/2014

23.04.2014 20:05

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. pronájem prostoru k podnikání v areálu vodní nádrže – všemi

    hlasy

 6. smlouvu se společnosti REVENGE a. s. Praha na umístění

    kontejneru na sběr šatstva, obuvi a hraček – všemi hlasy

 7. úhradu občerstvení pro děti a úhradu ohNostroje na akci pálení

    čarodějnic z obecního rozpočtu - všemi hlasy

 

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

       1. informaci o přidělených pracovnících z úřadu práce

 

 

 

   Obecní zastupitelstvo ukládá:

 

       1. zastupitelům určit návrh nájemného z pozemků v k. ú. Bělešovice

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl