usnesení ze zasedání č.3/2013

27.03.2013 00:00

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

   1. program zasedání – všemi hlasy

   2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

   3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

   4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

   5. směnu pozemků s vlastníky pozemků určených k bytové zástavbě

      v poměru 1:3 – všemi hlasy

   6. dodavatele na opravu kanalizačního vedení v KD Slepotice –

      všemi hlasy 

   7. dodavatele na stavební opravy v koupelně bytu v kulturním

      domě – všemi hlasy

 

  

 

      Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

   1. dodavatele na topení a elektrickou energii na opravu

      v koupelně bytu v kulturním domě

   2. zprávu starostky o jednání valné hromady Lesního družstva      

      Vysoké Chvojno

   3. informaci o přidělení pracovníků z úřadu práce na veřejně 

      prospěšné  práce

 

        

 Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

        1. pana Palatu jednáním s dodavatelem na vodu a odpady ohledně

           cenové nabídky, případně hledáním nového dodavatele

       

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl