usnesení ze zasedání č. 2/2017

28.02.2017 15:16

U S  N E S E N Í

 

Č. 2/2017

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 27. února 2017

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. hospodaření obce k 31. 12. 2016 – všemi hlasy

6. finanční příspěvek ve výši 2.500,- Kč Krajské knihovně

v Pardubicích – všemi hlasy

7. finanční dar ve výši 3.000,- Kč pro domov důchodců – Domov u

Fontány v Přelouči - všemi hlasy

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. žádost pana Šimka o vyjádření o vstupu k objektu č. p. 94

2. příkazní smlouvu na obstarání záležitostí – Dotace pro

jednotky SDH obcí

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl