usnesení ze zasedání č. 2/2016

01.03.2016 12:35

 

           Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

5. neinvestiční dotaci ve výši 25.000,- Kč pro SDH Slepotice –

všemi hlasy

6. dotaci ve výši 3.000,- Kč pro Domov u Fontány, Přelouč – všemi

hlasy

7. dotaci ve výši 2.500,- Kč pro Krajskou knihovnu Pardubice –

všemi hlasy

8. s vyhotovením geometrického plánu a bezplatným převodem silnice

na pozemkové parcele č. 528/1 a 572/2 na Pardubický kraj –

všemi hlasy

9. s vyhotovením geometrického plánu a bezplatným převzetím

chodníku na parcele č. 592/2 na obec Slepotice - všemi hlasy

10. propachtování pozemků v k. ú. Bělešovice – všemi hlasy

11. pokácení dřevin a stromů na hrázích rybníka – všemi hlasy

12. pokácení stromů na hřišti Sokol Slepotice – všemi hlasy

13. pokácení stromů na obecních pozemcích u čp. 20 a 24 – všemi

hlasy

14. odstoupení paní Kopečné z funkce místostarostky – všemi hlasy

15. pana Čermáka jako místostarostu – všemi hlasy

16. paní Kopečnou za předsedu kontrolního výboru – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

1. zprávu o auditu hospodaření obce za rok 2015

 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

1. prodej pozemku č. 29/6 v k. ú. Bělešovice – všemi hlasy

 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

1. paní Bořkovou a pana Vaňka jednáním s Ing. Bakešem o vyčíslení rozpočtových nákladů na opravu a přestavbu MŠ

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl