usnesení ze zasedání č. 2/2015

24.02.2015 15:38

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. hospodaření obce k 31. 12. 2014 - všemi hlasy

 6. pronájem bytu v kulturním domě za stanovených podmínek – všemi

    hlasy

 7. posudek Agentury ochrany přírody a krajiny o stavu lípy v MŠ –

    všemi hlasy    

 8. žádost o přidělení pracovníků z úřadu práce na veřejně

    prospěšné práce – všemi hlasy

 9. přijetí zaměstnance na trvalý pracovní poměr od 1. 3. 2015 –

    šesti hlasy

10. žádost Mysliveckého sdružení Moravany – Slepotice s částečným

    oplocením a zalesněním obecního pozemku č. 549 v k. ú.

    Slepotice – všemi hlasy       

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl