usnesení ze zasedání č. 2/2014

26.03.2014 00:00

 

    Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. hospodaření obce za rok 2013 – všemi hlasy

 6. rozpočtový výhled na rok 2014 – 2018 – všemi hlasy

 7. členství obce v MAS Regionu Kunětické hory v letech 2014 – 2020

    - všemi hlasy

 8. odprodej pozemkové parcely č. 528/19 o výměře 30 m2 – všemi

    hlasy

 9. znění kupní smlouvy na odprodej pozemku p. p. č. 528/19 v k. ú. 

    Slepotice – všemi hlasy

10. že obec Slepotice, jako podílový spoluvlastník lesního pozemku

    p. p. č. 394/2 o výměře 33 m2 v k. ú. Štěpánovsko, nemá námitek

    k prodeji nemovitosti – chaty e. č. 79 stojící na tomto pozemku

    třetí osobě a předkupní právo nevyužije – všemi hlasy

11. příspěvek ve výši 500,- Kč pro Českou abilympijskou asociaci –

    všemi hlasy

 

 

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

      1. informaci o volbách do evropského parlamentu

      2. informaci o pracovnících z úřadu práce

      3. informaci o výstavbě hloubkové kanalizace

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl