Usnesení ze zasedání č. 2/2013

28.02.2013 09:14

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 27. února 2013

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

  1. program zasedání
  2. zapisovatele zasedání
  3. ověřovatele zápisu
  4. návrhovou komisi na usnesení
  5. opravu kanalizace v kulturním domě
  6. opravu koupelny v kulturním domě

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

  1. hospodaření obce k 31. 12. 2012
  2. zprávu starostky o možnostech získání pracovníků z úřadu práce na veřejně prospěšné práce

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

  1. pana Palatu zajištěním dodavatelů na opravu kanalizace a koupelny v kulturním domě

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl