Usnesení ze zasedání č. 2/2012

22.02.2012 10:01

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 22. února 2012

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

  1. program zasedání
  2. zapisovatele zasedání
  3. ověřovatele zápisu
  4. návrhovou komisi na usnesení
  5. kupní smlouvu na nákup pozemků 468, 491/27, 491/32, 470/3, 519 a 520/3 v katastrálním území Slepotice o celkové výměře 8.816 m2
  6. směnu obecního pozemku č. 102 o výměře 57.421 m2 za pozemkové parcely č. 478, 491/26 a 518 o celkové výměře 18.605 m2 vše v katastrálním území Slepotice
  7. návrh, že každá směna pozemků prčených pro bytovou zástavbu bude směněna v poměru 1 : 3

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl