usnesení ze zasedání č. 1/2015

27.01.2015 15:40

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

 1. program zasedání – všemi hlasy

 2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

 3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy   

 4. návrhovou komisi na usnesení - všemi hlasy

 5. komplexní opravu střechy mateřské školy a vybudování bytů pro

    seniory za použití státních dotací – všemi hlasy

 6. hospodaření mateřské školy k 31. 12. 2014 – všemi hlasy

 7. aby výsledek hospodaření mateřské školy Slepotice za rok 2014

    ve výši 12.166,68 Kč byl převeden do rezervního fondu mateřské

    školy – všemi hlasy

 8. převod počítače z obce do mateřské školy – všemi hlasy

 9. odstranění lípy na dvoře mateřské školy po dendrologickém

    posudku – všemi hlasy

10. starostu obce Kostěnice jako kandidáta do dozorčí rady Lesního

    družstva Vysoké Chvojno

11. dohody o provedení práce pro rok 2015 – 3 x všemi hlasy, 1x 5

    hlasy, jedním hlasem proti a jedním hlasem zdržel se

12. úpravu postelových roštů v ubytovací místnosti obecního úřadu

    - všemi hlasy

13. pronájem bytu 2+1 v kulturním domě – všemi hlasy

14. stanovený měsíční nájem bytu v kulturním domě ve výši 3.000,-

    Kč – čtyřmi hlasy, tři hlasy byly proti

15. pokácení smrku u č. p. 20 na obecním pozemku v obci Slepotice    

    - všemi hlasy

 

    Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

 

 1. zprávu o provedené inventarizaci obecního majetku k 31. 12.

    2014 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl