Usnesení za zasedání ZO Slepotice č. 5/2010

28.05.2010 11:19

ze zasedání zastupitelstva Obce Slepotice dne 26. května 2010


 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:


 

1. program zasedání

2. zapisovatele zasedání

3. ověřovatele zápisu

4. návrhovou komisi na usnesení

5. opravu pískoviště v mateřské škole

6. zadání zakázky na výměnu oken v mateřské škole firmě GENE

Dražkovice

7. úhradu faktury za provedenou revizi hromosvodů v mateřské

škole

8. uzavření smlouvy o poskytování pečovatelské služby pro občany

Obce Slepotice s Oblastní charitou Pardubice

9. úhradu nákladů na projížďku dětí kočárem v hřebčinci v rámci

mezinárodního dne dětí

 

 

Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:


 

1. hospodaření obce k 31. 3. 2010


 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:


 

1. pana Palatu výběrovým řízením na opravy veřejného

prostranství a komunikací v obci

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl