usnesení z ustavující schůze zastupitelstva

06.11.2014 07:47

Usnesení

 

z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Slepotice, konaného dne  5. listopadu 2014

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

  1.   ověřovatelé a zapisovatele zápisu 

  2.   program ustavujícího zasedání

  3.   zvolení jednoho místostarosty

  4.   že výkon funkce starosty a místostarosty obce bude funkce neuvolněná

  5.   volbu starosty a místostarosty veřejným hlasováním.

  6.   starostou obce paní Janu Bořkovou

  7.   místostarostou obce paní Šárku Kopečnou

  8.   zřízení finančního výboru, kontrolního výboru, kulturního výboru a výboru pro

        údržbu a opravy majetku

  9.   předsedou finančního výboru paní Naďu Formanovou

10.   předsedou kontrolního výboru pana Stanislava Čermáka

11.   předsedou kulturního výboru paní Markétu Lukasovou

12.   předsedou výboru pro správu a údržbu majetku pana Jiřího Vaňka

13.   v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměny neuvolněným

        členům zastupitelstva

 

 

 

Obecní zastupitelstvo odkládá:

 

  1.   odkládá volbu členů zvolených výborů na zasedání zastupitelstva

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl