usnesení ze zasedání č. 9/2016

01.11.2016 16:51

U S  N E S E N Í

 

Č. 9/2016

 

ze zasedání zastupitelstva obce Slepotice dne 31. října 2016

 

 

 

Obecní zastupitelstvo schvaluje:

 

1. program zasedání – všemi hlasy

2. zapisovatele zasedání – všemi hlasy

3. ověřovatele zápisu – všemi hlasy

4. návrhovou komisi na usnesení – všemi hlasy

5. hospodaření MŠ k 30. 9. 2016 – všemi hlasy

6. rozpočtovou změnu č. 3 – všemi hlasy

7. žádost o připojení k internetu obce do restaurace v KD – 5 hlasů

pro, 1 hlas proti

8. kupní smlouvu k prodeji pozemku v k. ú. Slepotice p. p. č. 552/2

za stanovených podmínek – všemi hlasy

9. cenovou nabídku na opravu chodníků ve Slepoticích a přilehlých

osadách – všemi hlasy

10. stanovení inventarizační komise – všemi hlasy

11. záměr č. 5/2016 o bezúplatném převodu pozemku Pardubickému kraji od

Obce Slepotice a od Pardubického kraje Obci Slepotice dle

geometrického plánu č. 225-24/2016 – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje:

 

 

  1. žádost o pokládku zatravňovacích dlaždic před domem č. p. 17 – všemi hlasy

 

 

 

Obecní zastupitelstvo pověřuje:

 

1. paní Formanovou aby se ujala jako předsedkyně inventární komise své

funkce

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl