Svazek obcí "Loučná" - rozpočtový výhled 2016-2019

18.11.2014 15:20

 

Svazek obcí „Loučná“

 

 

Rozpočtový výhled na období 2016 -2019

 

D O L O Ž K A :

 

Zpracoval:      Romana Vohradníková

Předkladatel:      Martin Staněk

Projednáno na valné hromadě svazku:

Schváleno us. č.

 

Usnesení:

Valná hromada projednala zprávu a

a)      schvaluje podle § 3 z.č. 250/00 Sb. rozpočtový výhled na rok 2016-2019

 

 

V souladu s § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů předkládáme rozpočtový výhled svazku na roky 2016-2015. Rozpočtový výhled se sestavuje k zajištění stability potřeb a hospodaření.

Rozpočtový výhled se sestavuje na 2-5 let po roce, na který se schvaluje rozpočet.

Základem pro sestavení rozpočtového výhledu je skutečnost roku 2014 a rozpočet na rok 2015.

 

Z běžné činnosti se svazek bude zabývat níže uvedenými akcemi, případné získání dotací z některých programů bude řešeno rozpočtovou změnou:

 

-         svazek nebude v tomto období žádat o úvěr

-         příjmy svazku budou tvořeny příspěvky jednotlivých obcí ve výši 10,- Kč/ 1 obyvatele

-         běžné výdaje na provoz svazku

-         svazek má smluvně zajištěnou poradenskou činnost

-         možnost získání neinvestiční dotace z Programu obnovy venkova – regenerace obcí

-         členství a spolupráce s  MAS region Kunětické Hory

 

Přehled předpokládaných příjmů a výdajů:

 

Příjmy

2016

2017

2018

2019

nedaňové

      26 000,-

      26 000,-

      30 000,-

   30 000,

Příspěvky od obcí

    131 000,-

    133 000,-

    135 000,-

 137 000,-

Příjmy celkem

    157 000,-

  159 000,-

    165 000,-

167 000,-

Výdaje

 

 

 

 

Běžný provoz

  140 000,-

  180 000,-

   170 000,-

200 000,-

rezerva

  320 000,-

  250 000,-

   200 000,-

200 000,-

Výdaje celkem

  460 000,- 

 430 000,-

  370 000,-

400 000,-

Financování

 

 

 

 

+ Přebytek

  303 000,-

  271 000,-

  205 000,-

233 000,-

 

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl