ŘÁD OHLAŠOVNY POŽÁRŮ OBCE SLEPOTICE

15.04.2012 09:56

 

Řád ohlašovny požáru byl zpracován v souladu s nařízením vlády 172/01Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 13 a upravuje způsob přijímání hlášení o vzniku požáru, vyhlášení požárního poplachu místní jednotce požární ochrany a oznámení požáru na příslušné operační a informační středisko HZS Pardubického kraje.

Přijímání hlášení o vzniku požáru v obci

  • každé hlášení o vzniku požáru podle možnosti ověřit, zda je pravdivé
  • nahlásit vznik požáru na ohlašovnu požáru HZS Pardubického kraje na tel. 150 nebo 112
  • každý nahlášený požár zapsat do sešitu hlášení

Vyhlášení požárního poplachu jednotce dobrovolných hasičů

  • vyhlášení požárního poplachu pro jednotku dobrovolných hasičů se provádí obecním rozhlasem ( zvuk sirény z DVD )
  • nahlásit veliteli kde hoří – místo, dislokace, jaký objekt ( např. rodinný dům, chata, stoh apod.)

Nahlášení požáru na ohlašovnu požáru HZS Pardubického kraje

  • telefonní číslo na ohlašovnu 150 nebo 112
  • Vzor hlášení :
    Zde veřejná ohlašovna požáru obce Slepotice tel. ............. ( uvést telefonní číslo, ze kterého voláte) , u telefonu ..... (uvést své jméno a příjmení), dnes v ..... hodin a ..... minut jsem obdržel hlášení o požáru ........................... ( uvést objekt – rodinný dům, vila, čerpací stanice, stoh slámy apod.) v části obce ....................... (uvést část obce, adresu, ulici apod.). Požární poplach pro místní jednotku byl vyhlášen.
  • Počkat u telefonu na případné ověření volání.

Přehled důležitých telefonních čísel :

Jednotné evropské číslo tísňového volání 112
Zdravotní záchranná služba 155
Policie ČR 158
Plyn –hlášení poruch 1239
Elektrický proud – hlášení poruch 840 850 860
Voda - poruchy 466 310 357
Starostka obce 734 620 983
Místostarosta 603 573 417
Velitel SDH 605 764 951

 

Vyhlášení požárního poplachu v obci Slepotice :

a) signálem "POŽÁRNÍ POPLACH", který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty

(25 sec. tón - 10 sec. pauza - 25 sec. tón) přes obecní rozhlas ( zvuk sirény z DVD)

 

Náhradní opatření pro případ poruchy spojovacích prostředků :

Pomocí SMS a AMDS zpráv rozesílaných přes KOPIS HZS Pardubického kraje, lze použít náhradní spojovací prostředky v kanceláři Obecního úřadu Slepotice, popř. vlastního mobilního telefonu.

Obsluha ohlašovny požáru musí být poučena tak, aby ohlášení požáru bylo přesné a rychlé a zabránilo se tak zbytečným ztrátám na životech, zdraví a majetku.

 

Řád ohlašovna požáru vstupuje v platnost dnem 18. 5. 2011

Zpracovala : Tölgová, OZO,č.osv. Z-1/97                                                 ........................................................

Datum zpracování : 6. 4. 2011                                                                                 Jana BOŘKOVÁ

                                                                                                                                starostka obce

 

Příloha k Řádu ohlašovny požáru :

Seznam sil a prostředků Jednotky dobrovolných hasičů obce Slepotice :

Dislokace JPO Kategorie JPO Počet členů Minimální počet členů v pohotovosti

Slepotice požární zbrojnice

JPO V 9 4
       
       

   

 

Požární technika a věcné prostředky PO Počet
PMS – 12 2
PMS - 8 1
Zásahový oděv 5
Zásahová přilba 5
Kalové čerpadlo elektrické 1
Hadice B 75 - zásahové 5
Hadice C 52 - zásahové 4
Plovoucí čerpadlo 1

 

 Jméno a příjmení zařazení v jednotce telefonní spojení v pracovní době telefonní spojení v mimopracovní době
Martin Ježek velitel 732 723 148 732 723 148
Hodík Michal strojník 604 166 951 604 166 951
Ing. Felcman Vítězslav VD a strojník  605 764 951  605 764 951

   

—————

Zpětwebmaster Martin Vencl